คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ...
ขอแสดงความยินกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2...
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (มอ.)...
ยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม...
ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนุนทุนวิจัย...
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรแลชีวภาพ...
กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 แด่ ดร.ถาวร จันทโชติ...
การวิจัยด้านนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสีย โดย ผศ. ดร. ฃลทิศา สุขเกษม...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564...
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564)...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจำทำใบปลิวประชาสัมพันธ์หลักสูตร...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องเย็น...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0 0 0 0 0

      เมษายน 2564      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1112 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301