คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคณะคณะชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน ภายในปี 2570

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ข่าวเด่น

เชิดชูเกียรติ

กิจกรรม