นักวิจัย อกช. ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง คว้า 2 รางวัล #ระดับนานาชาติ 

   4 ม.ค. 67  /   58

นักวิจัย อกช. ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง คว้า 2 รางวัล #ระดับนานาชาติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรพิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ

เหรียญเงิน จากงาน Asia Exhibition of innovations and innovations Hong Kong 2023

รางวัล special prize จาก Technopol Group ประเทศรัสเซีย

อีกรางวัลพิเศษจาก Tehcnopol group ประเทศรัสเซีย ที่มองหางานวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศรัสเซีย

โดยผลงานดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรจันทโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาหาร และนางสาวกิตติยา ถิ่นพันธุ์ ผู้จัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ ของคณะ เป็นผู้ร่วมวิจัย

ในงาน “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซี่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม