• หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตขนมอบมืออาชีพ

 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม