นักวิจัย อกช. ยกระดับพืชพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระ

   23 ม.ค. 67  /   32

อีกหนึ่งผลงานจากนักวิจัยของ #คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ที่ร่วมยกระดับพืชพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์จริง กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านควนอารี กับ

ผลิตภัณฑ์ชาตะลิงปริงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูง ทำให้สดชื่น ผ่อนคลาย ไม่มีคาเฟอีน ชะลอวัย และต้านมะเร็ง ภายใต้โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา เพื่อสุขภาพจากใบตะลิงปลิง
โดย รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อ.ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร