ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวปลาคั่ว สูตรผสมขมิ้นชัน

   23 ม.ค. 67  /   33

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และ นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ