มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงคาวมยินดี
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
คณบดีและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดโดยสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ จังหวัดกระบี่
ขอแสดงคาวมยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร
สโมสรนิสิตฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
กิจกรรมถอดบทเรียนและติวก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างประจำส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการพัฒนาความสามารถกำลังคนภาคอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถกำลังคนภาคอุตสาหกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว จากหลักสูตรเครื่องสำอางฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว


หน้าที่ :