มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
สำนักงานจัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในเทศปีใหม่ 2564
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 และทำบุญอาคาร
นิสิตเข้าร่วมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางอาหาร
รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ฝ่ายแผนงานเข้าพบปะคณอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดี
ประชุมขับเคลื่อนประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหาร
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ อกช. ครั้งที่ 1
พิธีรับมอบเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
อบรมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ต่อยอดการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ
โครงการบริการวิชาการอบรมการทำแอลกอฮอล์เจล
อบรมการทำไวน์มะม่วงเบา แก่สมาชิกชุมชนพญาขันธ์ จังหวัดพัทลุง
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
คณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีมอบเข็มที่ระลึก แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมภาคค่ำ เนื่องัวนสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดกิจกรรมพัฒนาคณะเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
ยกย่อง เชิดชู "ครูดีในดวงใจ" ประจำปีการศึกษา 2562
หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ


หน้าที่ :