มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร
สโมสรนิสิตฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
กิจกรรมถอดบทเรียนและติวก่อนสอบ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกร
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างประจำส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการพัฒนาความสามารถกำลังคนภาคอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถกำลังคนภาคอุตสาหกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการบริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว จากหลักสูตรเครื่องสำอางฯ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
สำนักงานจัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในเทศปีใหม่ 2564
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 และทำบุญอาคาร
นิสิตเข้าร่วมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางอาหาร
รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ฝ่ายแผนงานเข้าพบปะคณอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


หน้าที่ :