คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.64 ถึงวันที่ 3 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต (ดูแลไลน์ผลิตเสริมอาหาร)
 
     


หัวหน้าฝ่ายผลิต (ดูแลไลน์ผลิตเสริมอาหาร มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี)

SAND-M GLOBAL CO., LTD.
บางใหญ่
THB 30,000 - THB 45,000 /เดือน
ลงประกาศเมื่อ 2-Aug-21

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Production Supervisor
 • วางแผน ควบคุม การผลิต
 • พัฒนา Kaizen

  รายละเอียดงาน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ:

   
  • วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานผลิตที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผล KPI
  • ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ
  • สอนงานให้พนักงานฝ่ายผลิตทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต (GMP: CODEX และ HACCP)
  • ดูแลความสะอาด (Line Sanitation) และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก (วางแผนผลิต คลังสินค้า ขนส่ง)
  • พัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย อายุ 27 - 32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้าน เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทีมงานได้ดี
  • กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักวิชาการได้ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง และควบคุมอารมณ์ได้ดี
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ระดับตำแหน่งงาน
  ระดับเจ้าหน้าที่
  ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี
  อายุงาน
  3 ปี
  ประเภทการจ้างงาน
  งานเต็มเวลา, งานประจำ