คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] บริษัท ทรอปิคอลเเคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
 
     

 รับสมัครงาน

2020-11-10
รับสมัครงานนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

บริษัท ทรอปิคอลเเคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด #รับสมัครงานด่วน และเยอะ (สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook ฝ่ายบุคคล บริษัท ทรอปิคอลเเคนนิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-1907923556166672/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ