คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 
     

 ทุนการศึกษา

2020-04-08      

ทุนการศึกษา
สำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
(นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถอ่านรายละเอียดจากด้านล่าง)


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ