ร่วมเป็นกำลังใจแก่บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventor Day 2024)

   6 ก.พ. 67  /   36

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventor Day 2024) 

จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรม

 " ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"

ดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ (รหัสบูท B 29)