ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของางสาวณัฐสุดา ไชยสุวรรณ นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

   30 ม.ค. 67  /   20

วันที่ 28 มกราคม 2567​ อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นตัวแทนนำพวงหรีดของคณะ ของพระสุรสิทธิ์ ถิรจิตโต(ไชยสุวรรณ) ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว​ ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางสาวณัฐสุดา ไชยสุวรรณ นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ​ วัดก้างปลา​ อำเภอบางขัน​ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องนิสิต​ มา​ ณ​ โอกาส​นี้ด้วย