สวัสดีปีใหม่ 2567

   4 ม.ค. 67  /   55

‘‘ขอให้พรปีมังกร ทองตระหง่าน
สุขสราญ การงานดี ไม่มีหมอง
มีทั้งทอง ทั้งเงิน สุขสมปอง
ญาติพี่น้อง รักใคร่ไม่ดูดาย
จงสุขใจสุขกาย ทั่วกาลนี้
ความโชคดี จงมีไม่เสื่อมหาย
มิตรภาพมีให้กันมิรู้คลาย
ไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจ สุขใจเอย’’