หลักสูตร Non degree เริ่มแล้ว เปิดสัปดาห์แรกกับการศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกลไกตลาดขนมอบ

   12 ก.ย. 66  /   143

หลักสูตร Non degree เริ่มแล้ว เปิดสัปดาห์แรกกับการศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจกลไกตลาดขนมอบ


เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักวิชากการ นำนิสิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านการผลิตขนมมืออาชีพ ภายใต้การสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำผู้เรียน เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ ธุรกิจขนมอบ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

- ร้านบ้านขนมลุง จังหวัดพัทลุง

- โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดพัทลุง

- ร้านเค้กกนิษฐา จังหวัดตรัง

- ร้านขนมป้าพิณ จังหวัดตรัง

- ร้าน Laau cafe จังหวัดตรัง

โดยได้รับการต้อนรับและดูแล ให้ข้อมูลพร้อมแบ่งปันเรื่องราวของขนมและธุรกิจได้อย่างเต็มที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องขอขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งเป็นอย่างสูง