นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ คว้ารางวัลชละเลิศอันดับ 1 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

   11 ก.ย. 66  /   250

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ คว้ารางวัลชละเลิศอันดับ 1 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566


ขอแสดงความยินดี กับทีม Snow white ในโอกาสที่ได้ดรับรางวัลชนะเลิศ (The Best) ในการนำเสนอโครงการย่อยของนิสิตภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร วิทยาเขตพัทลุง ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

รางวัลชนะเลิศ (The Best) ทีม Snow white นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วย

1. นางสาวชุติมณฑน์ ศักดิ์อินทร์

2. นางสาวซีตีโนรีซา ปาติง

3. นางสาวณัฐชลิตา คงปาน

4. นางสาวณัฐสุดา ดวงจิตร

5. นายพรพิพัฒน์ คงเอียด

6. นายธนากร ศรีอินทร์

7. นางสาววิภาวดี ประเสริฐ

ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ดร.พรวิชัย เต็มบุตร กลุ่มชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว