55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ 55 บาท ABI แบ่งสุข ปันน้ำใจ รับบุญอิ่มใจ

   24 พ.ค. 66  /   255

|| 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ || 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดจัดโครงการทำดี || ABI 55 บาท แบ่งสุข ปันน้ำใจ รับบุญอิ่มใจ ||


ขอเชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า หนังสือ สิ่งของ อาหารสัตว์ และเงิน ผ่านคณอุตสาหกรรมเกษตรฯ เพื่อเป้นสะพานบุญและทำความดีร่วมกัน มีความสุขไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การสถาปณามหาวิทยาลัยทักษิณ 

แบ่งความสุข | โดยท่านสามารร่วมบริจาค เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วและอยู่ในสภาพดี หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีพ โดยผ่านคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ในการส่งต่อในกับผู้คนหรือเด็ก ๆ ที่ต้องการ |

ปันน้ำใจ | ช่วยกันเลือกซื้อหรือสนับสนุนของที่ได้รับบริจาคมา เพื่อนำไปใช้ต่อ ด้วยเงิน 55 บาท หรือจะบริจาคเป็นเงินสดตามแต่ศรัทธา |

กองบุญ | เงินที่ได้จากการรับบริจาค หรือเลือกซื้อสินค้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จะส่งต่อบุญในรูปแบบการทำนุบำรุงศาสนา ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนิสิต ตลอดจนสถานสงเคราะห์ และอาหารเพื่อสัตว์เร่ร่อนในมหาวิทยาลัยและตามวัดต่าง ๆ |


โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณวราภรณ์ เพชรแก้ว | 081 767 4697

คุณนฤเบศร์ ซังปาน | 062 225 6102

หรือสามารถเดินทางมาบริจาคและเลือกซื้อสินค้า ได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เริ่มวันที่ 29 พฤษภาคม 2566