ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพความงาม

   30 ก.ย. 65  /   142

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventors Award 2022” ระดับอุดมศึกษาภายในงาน TSU Innovation Fair 2022 วันที่ 3-5 ต.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้ผลงานนวัตกรรม : แองเจลลิคอส นาโน แลช เซรัม ผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงขนตาจากสารสกัดข้าวสังข์หยดนาโน โดยมีที่ปรึกษาคือ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร และมีสมาชิกในทีมประกอบไปด้วย

1. นายอานนท์ ภูหวังดี

2. นางสาวอาทิตยา ชูกรงมวน

3. นางสาวนิชาพร มุสิกะสงค์

4. นางสาวบุญรักษา นุ่มนวล

นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนดลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสรอมอาหาร