คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

  ประกาศผลการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

 17-03-2022

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดให้นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการส่งไฟล์ภาพถ่าย ต่องานพัฒนานิสิตภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากการประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
***********************
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โทร. 074 609 618 หรือ 062 225 6102
***********************