คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 28 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณบดีและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดโดยสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

 ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ

2021-12-28

ผู้บริหารและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

**********************************

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 "New nomal คู่ความเป็นไทยอย่างเหมาะสม"
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ สถานที่ในร่ม

โดยในกิจกรรมมีการร่วมกับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายปัจจัย ถวายอาหารในรูปแบบกลับวัด และรับศีลและพรจากพระภิษุสงฆ์ ตลอดจนมีการรับพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง

   อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม      อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม      อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปะปนด้วยรอยยิ้มของบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตพัทลุง

 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************