มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เชิญชวนนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ รอบพิเศษ "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" วันที่ 4-5 เมษายน 2562
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพักสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ขอความร่วมมือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ผ่านระบบของ สกอ.
ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์
ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 1 "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบพิเศษ)
ครุยวิทยฐานะ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานจำนวน 1 อัตรา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในโครงการ YOUNG SMART ABI ครั้งที่ 2
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมบริจาคโลหิต
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9 จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับส่วนงาน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ความพร้อมของเครื่องมือห้องปฏิบัติการ


หน้าที่ :