มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เปิดสถานที่รับผลิตเครื่องสำอางและบริการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน อย.
[นิสิตใหม่] ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรายตัวออนไลน์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
[ทั่วไป] ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ทั่วไป] ประกาศลำดับการสอบคัดเลือก (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์)
[ทั่วไป] ประกาศผลรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
[นิสิต] อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
[นิสิต] ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ทั่วไป] มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดระบบบริการข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
[นิสิต ศิษย์เก่า] บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด รับสมัครงาน
[นิสิต] ประกันกลุ่มคุ้มครองกรณีติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 (สำหรับนิสิต)
[บุคลากร] ตารางการประชุมมออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ระลอกใหม่
[ทั่วไป] เปิดรับการสั่งจองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] บริษัท ทรอปิคอลเเคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
[ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เตรียมจัดชุดส่งมอบความสุขช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยขนมเพื่อสุขภาพ
[นิสิต] ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโตะ (ทุนส่งน้องเรียนจบ)
[นิสิต] ประกาศตารางโครงการติวก่อนสอบปลายภาค 1/2563
[นิสิต] ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ “ทุนวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการโหวตเลือก “ครูดีในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


หน้าที่ :