มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   รับสมัครงาน  กลับหน้าหลัก
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู๊ด จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
หจก.เคยนิคะ พัทลุง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QA QC 1 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน 18 อัตรา
บ.วนิดา ฟู๊ด จำกัด รับสมัครงานนิสิตจบ Food Science จำนวนรวกว่า 20 อัตรา
บริษัท โกลบอล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร (FDA)
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส์ จำกัด รับสมัครงาน QC แผนกผลิตอาหาร-คหกรรม
บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต (ดูแลไลน์ผลิตเสริมอาหาร)
บริษัท แอบบรา จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง QA Supervisor/หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ


หน้าที่ :