มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  กลับหน้าหลัก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำอาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจำทำใบปลิวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องเย็น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องทำความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าตำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการถ่ายภาพด้วยเครื่อง SME โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องกลั่นไนโตรเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องกลั่นไนโตรเจน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ :