มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดระบบบริการข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
[นิสิต ศิษย์เก่า] บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด รับสมัครงาน
[นิสิต] ประกันกลุ่มคุ้มครองกรณีติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 (สำหรับนิสิต)
[บุคลากร] ตารางการประชุมมออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ระลอกใหม่
[ทั่วไป] เปิดรับการสั่งจองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] บริษัท ทรอปิคอลเเคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
[ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เตรียมจัดชุดส่งมอบความสุขช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยขนมเพื่อสุขภาพ
[นิสิต] ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโตะ (ทุนส่งน้องเรียนจบ)
[นิสิต] ประกาศตารางโครงการติวก่อนสอบปลายภาค 1/2563
[นิสิต] ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ “ทุนวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการโหวตเลือก “ครูดีในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนในระดับดี และระดับดีเยี่ยม ติดอันดับสูงสุดของแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรนิสิตเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา (ทุนวันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] ผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตรอบที่ 5 รับตรงอิสระ
[ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit)
[นิสิตใหม่] ข้อมูลบริการนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563
[บุคลากร] ตารางการประชุมออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เฟส 2
[นิสิต] ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรค COVID-19


หน้าที่ :