มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ABI Youngsmart 2022
[ทั่วไป] ประกาศผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)
[นักเรียน] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2565
[นิสิต] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงินรางวัลการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (ABI R2M 2022)
[ทั่วไป] ประกาศผลการโหวตเลือก “ครูดีในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2564
เปิดสถานที่รับผลิตเครื่องสำอางและบริการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน อย.
[นิสิตใหม่] ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรายตัวออนไลน์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
[ทั่วไป] ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ทั่วไป] ประกาศลำดับการสอบคัดเลือก (ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์)
[ทั่วไป] ประกาศผลรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
[นิสิต] อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
[นิสิต] ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[ทั่วไป] มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดระบบบริการข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
[นิสิต ศิษย์เก่า] บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด รับสมัครงาน
[นิสิต] ประกันกลุ่มคุ้มครองกรณีติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 (สำหรับนิสิต)
[บุคลากร] ตารางการประชุมมออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ระลอกใหม่
[ทั่วไป] เปิดรับการสั่งจองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] บริษัท ทรอปิคอลเเคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน


หน้าที่ :