คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
หลักสูตรประกาศนียบัตร กลับหน้าหลัก

>> หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)

 

        
ดาวน์โหลดใบสมัคร      (สมัครเรียนออนไลน์)

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)


         
ดาวน์โหลดใบสมัคร        (สมัครเรียนออนไลน์)


>> หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ
>> หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตขนมอบมืออาชีพ