คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรนิสิตฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
 
     

  สโมสรนิสิตฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง

2021-08-09

 

สโมสรนิสิตฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง

********************************** 

           ....ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพี่ ๆ น้อง ๆ กับนิสิตใหม่ ที่กำลังเข้ามาศึกษาในคณะด้วยความหวังในการทำกิจกรรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัย ที่พวกเขาไม่เคยได้สัมผัส หากเหตุการณ์ปกติ ณ เวลานี้ พวกเขาก็คงได้ร้อง เล่น เต้น ในบทเพลงสันทนาการเยอะแยะมากมายที่มีอยู่ในคณะ อีกทั้งคงได้มีการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างทุกปีที่ผ่านมา


....ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ตัวแทนนิสิตอย่างสโมสรนิสิตฯ ต้องมีการประชุมกันอย่างหนักร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่พัฒนานิสิตของคณะ เพื่อร่วมกันคิดรูปแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่ภายใต้ข้อบังคับของคำว่า "ออนไลน์" อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจในความเป็นตัวแทนของนักกิจกรรม พวกเขาได้มีการคิดจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ และทำภายใต้โจทย์ที่คณะได้มอบให้นั่นคือ "ความสัมพันธ์ของนิสิตและความอบอุ่นของครอบครัว อกช" ทำให้พวกเขาเหล่านี้คิดกิจกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตทุกชั้นปีในคณะ
 
 
....จนเกิดมาเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น โดยมีการเริ่มต้นกิจกรรมโดยกิจกรรมที่มีชื่อว่า "ใส่หน้ากากเข้าน้อง" ถ้ามองจากชื่อกิจกรรมมันคงไม่ดีเท่าไหร่กับคำว่า "ใส่หน้ากาก" แต่ถ้ามองในมุมมองของนักกิจกรรมอย่างพวกเขานั่นหมายถึงความตื่นเต้น ความน่าค้นหา ความท้าทายที่รุ่นพี่ทุกคนจะได้แสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เกิดการค้นหารุ่นพี่ขึ้น และที่สำคัญผลที่ได้ไม่ใช่แค่การค้นหาว่าพี่คนนี้คือใคร แต่มันจะแฝงไปด้วยความสัมพันธ์อันดีที่ได้มาระหว่างการพูดคุยของพี่กับน้อง... ประเด็นถัดมาพวกเขาสโมสรนิสิตมองว่านิสิตใหม่เขามีความจำเป็นที่ต้องทราบและรู้ถึงกระบวนการสอบในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นหน้าที่สำคัญที่รุ่นพี่จะต้องมาบอกแนวทางในการสอบและการเรียนแก่รุ่นน้อง จึงเกิดเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ 2 ขึ้นมา นั่นคือ กิจกรรม "แชร์ประสบการจากพี่สู่น้อง พิชิตข้อสอบกลางภาค" นั่นเอง
 
.....กิจกรรมต่อมาที่พวกเขาคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อรุ่นน้อง นั่นคือการที่รุ่นน้องได้รู้จักในสถานที่ที่เขาต้องมาเรียนและศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี พวกเขาสโมสรนิสิตจึงมีกิจกรรม "พาน้องทัวร์ ม.ทักษิณ" เป็นกิจกรรมการไลฟ์สดพาน้อง ๆ เที่ยวในมหาวิทยาลัย ตลอดจนพสน้อง ๆ ไปเยี่ยมและรับความรู้จากพี่ ๆ ในอาคารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น งานทะเบียนนิสิต งานการเงิน และฝ่ายกิจการนิสิต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในระหว่างการจัด
..... เท่านั้นไม่พอหลังจากที่จัดกิจกรรมไป แน่นอนว่าพวกเขาต้องการที่จะทราบผลสัมฤทธิ์ที่พวกเขาได้จัดไปว่าน้อง ๆ ได้ทราบและบรรลุตามประสงค์ที่พวกเขาจัดหรือไม่ เลยมีกิจกรรม "อกช. ร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อ" เป็นกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ปี 1 ร่วมกับพี่ ๆ ในสายรหัส มีความสรุปผลที่ได้รับและเล่าความประทับใจในกิจกรรมผ่านสื่อ แบบเป็นชุดสายรหัส ถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติระยะเวลา 3 เดือน ข้างหน้านี้ แน่นอนว่ากิจกรรมของสโมสรนิสิต อกช. ไม่ได้มีแค่นี้ และมีมากกว่านี้แน่นอน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้ และจะคอยเป็นกำลังให้นักกิจกรรมของคณะแบบนี้ต่อไป

 

 
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต อกช. ที่เสียสละเวลาและคอยชี้แนะนิสิตในการทำกิจกรรมดี ๆ เพิ่มนิสิตคณะ อกช. ต่อไป
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร