คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท แอบบรา จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง QA Supervisor/หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
 
     
 

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP

รายละเอียดงาน

Job Descriptions

 • วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 • กำหนด ทบทวน มาตรฐานของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ทวนสอบและพิจารณาอนุมัติผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ทวนสอบและอนุมัติแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ทวนสอบและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • กำหนดการดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ทวนสอบและพิจารณาอนุมัติคู่มือ, วิธีการปฏิบัติงานและบันทึกรายงาน ตามหน้าที่ที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Job Requirement

 • เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาขาเทคโนโลยีอาหาร, Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  ได้
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP
 • **ปฏิบัติงานที่โรงงานลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ** 

สวัสดิการบริษัท

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • บัตรประกันกลุ่ม AIA
 • เบี้ยขยัน
 • ของขวัญแต่งงาน
 • ของเยี่ยมไข้, คลอดบุตร
 • ทุนเล่าเรียนดีบุตรพนักงาน
 • การช่วยเหลือกรณุพนักงาน หรือครอบครัวเสียชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลทำงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • *** ทุกตำแหน่งหยุดเสาร์- อาทิตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท