คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิตใหม่] ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรายตัวออนไลน์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
     
รายละเอียดประกาศ
(นักเรียน/นิสิตใหม่กรุณาอ่านขั้นตอนและวันที่อย่างละเอียด)
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่คณะที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 609 600 ต่อ 3405