คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2021-05-08

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้เป็นบุคลากรตัวอย่าง ด้านการการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563


**********************************

   

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว บุคลากรตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563 Faculty Agro dBio Industry แกษตรและชิวภาพ 1"คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี