คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2021-05-08

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้เป็นบุคลากรตัวอย่าง ด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563


**********************************

   

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี