คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดี
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2021-05-08

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้เป็นบุคลากรตัวอย่าง ด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563


**********************************

   

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี