คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 เม.ย.64 ถึงวันที่ 26 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 "ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ"