คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] ประกาศผลรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
 
     รายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก


 

**********************************
"ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนที่ได้รับรางวัลอันเชิดชูเกียรตินิสิตที่สละเวลาเพื่อทำกิจกรรมส่วนรวม"