คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.64 ถึงวันที่ 20 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2564