คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 
     ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/รายละเอียดการสมัคร

 

**********************************
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 หรือ 0 746 09600 ต่อ 3409
หรือติดต่อที่ นางสาวศรวณี ศรีสัจจา นักวิชาการ โทร. 088 488 2915

ชำระเงินค่าสมัคร 370 บาท ผ่านช่องทางธนาคาร
ผ่านเลขบัญชี 425-076304-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโกโลตัส พัทลุง
ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ)

 

ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

สมัครเรียนออนไลน์ คลิก!!

*****************************************
โควตาคุณครูแนะแนว*****************************************