คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.64 ถึงวันที่ 7 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

 รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

2021-01-28

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 2-4 สมัครเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล "เชิดชูเกียรตินิสิต" ประจำปีการศึกษา 2563
                  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรีในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งใจเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านกิจกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่สังคมคาดหวัง โดยคุณสมบัตินิสิตเป็นไปตามประกาศ ทั้งนี้ นิสิตสามารถสมัครด้วยตนเองโดยส่งใบสมัครมายังสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต นายนฤเบศร์ ซังปาน) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มีนาคม 2564  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากด้านล่าง