คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต ศิษย์เก่า] บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด รับสมัครงาน
 
     

 รับสมัครงาน

2021-01-14

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
 
เปิดรับสมัครงาน #นิสิตจบใหม่ #ศิษย์เก่า #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ใน #ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต น้องๆ คนใดสนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณฐานิตย์ พรหมทองบุญ หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 084 303999 ต่อ 602 หรือ 616
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะ 074 609 618