คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.64 ถึงวันที่ 14 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกันกลุ่มคุ้มครองกรณีติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 (สำหรับนิสิต)
 
     

 ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4

2021-01-14

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ     
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำประกันกลุ่มคุ้มครองกรณีติดเชื้อ ไวรัส COVID-19

**จึงขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1/2563 (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MTL Click ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดยเลือกประกันกลุ่ม เลขกรมธรรม์ G-A19-0921

**ส่วนนิสิตที่เคยลงทะเบียนแล้วกรมธรรม์จะคุ้มครองต่ออัตโนมัติ ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ https://youtu.be/dboZTtKMtTU หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภารกิจประกันอุบัติเหตุนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง โทร. 085-5805971 เบอร์ภายใน 7180

เริ่มต้นใช้งานแอปฯ MTL Click จากเมืองไทยประกันชีวิตง่ายๆ ดังนี้
1. คลิกสร้างบัญชีใหม่
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องการ
3. กรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP เพื่อกรอกยืนยันตัวตน
4. เลือกวิธีเข้าระบบที่ต้องการ เช่น Face ID, สแกนลายนิ้วมือ, หรือรหัส 6 หลัก
5. คลิกเพิ่มกรมธรรม์
6. กรอกรายละเอียดดังนี้
- ประกันรายบุคคล กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด
- ประกันกลุ่มกรอกเลขบัตรประชาชน เลขผู้เอาประกันภัยกลุ่มและวันเดือนปีเกิด
7. เลือกดูผลประโยชน์ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
โดยจะแยกรายละเอียด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพียงเท่านี้ก็ดูผลประโยชน์และความคุ้มครองได้แล้ว

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL Click

ในระบบ IOS ได้ที่ https://apps.apple.com/us/app/mtl-click/id1440560140