คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.64 ถึงวันที่ 26 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-01-05

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน

ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

**********************************

               คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อเรื่อง “เครื่องดื่มผลสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกที่เสริมเส้นใยอาหารและสารช่วยระบายสำหรับผู้สูงอายุ” 

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี