คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.63 ถึงวันที่ 21 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศตารางโครงการติวก่อนสอบปลายภาค 1/2563
 
     

 ประกาศตารางติว

2020-10-21 
งานบริการการศึกษา สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประกาศตารางติวก่อนสอบปลายภาค 1/2563