คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.63 ถึงวันที่ 21 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
     

 ประเมินการเรียนการสอน 1/2563

2020-10-21 
ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

ภารกิจบริการการศึกษา สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ขอความร่วมมือนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ทุกคน ทุกชั้นปี ร่วมประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2563) ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

นิสิตสามารถคลิกที่ภาพเพื่อเข้าประเมิน