คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.63 ถึงวันที่ 23 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ “ทุนวันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563
 
     
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ทุนวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563ฟุตบอล