คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] ผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

 ผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ

2020-07-4  
สรุปผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานและงานบริการต่างๆ แต่นิสิต มุ่งเน้นกระบวนการสู่ความเป้นเลิศทางด้านการศึกษาและระบบการจัดการภายในอย่างเต็มรูปแบบ


บาคาร่าออนไลน์