คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรแลชีวภาพ
 
     

 ลิปสติกน้ำมันข้าวสังข์หยดพัทลุง

2020-05-08  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรแลชีวภาพ

 ผูัช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปสติก "น้ำมันรำข้าวสังข์หยด พัทลุง" สวยทน สวยนาน สวยธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ต้านอนุมูลอิสระ หวังเกษตรในชุมชนสร้างรายได้ ส่งออกตลาดต่างประเทศ

 

 

ชมคลิป