คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.63 ถึงวันที่ 27 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิต] ระบบการเรียนออนไลน์ (ภาคเรียนฤดูร้อน)
 
     

 เรียนออนไลน์

2020-03-27

 
  คู่มือศึกษาการเรียนการสอนออนไลน์  


คู่มื่อการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับนิสิต)
 

คู่มือการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (อาจารย์)


คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC (สำหรับนิสิต)
 

คู่มือการใช้งานระบบ TSU MOOC (สำหรับนิสิต)
 
 
ดาวน์โหลดโปรแกรม Webex Meeting และการเข้าใช้งาน TSU MOOC 

ดาวน์โหลดโปรแกรม CISCO Webexเข้าใช้งานระบบ TSUMOOC