คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.63 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-03-26

         คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนางสางหทัยภัทร ทิพย์มาก และนางสาวจรัญญา หะหมาน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับมหาวิทยาลัย