คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 18 ก.พ.63 ถึงวันที่ 18 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[บุคคลทั่วไป] ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Bakery & Beauty Camp By Agro 2020
 
     
ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต บุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ Bakery & Beauty Camp By Agro 2020รายละเอียดค่าสมัคร 990 บาท
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ จำนวน 3 วัน
2. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ
4. เอกสารการอบรม
5. ประกาศนียบัตร


 
รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารออมสิน สาขาป่าพะยอม เลขที่บัญชี 0202-5271-3399 ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ช่องการแจ้งการชำระเงินผ่านทางกลุ่มไลน์ โครงการ Bakery & Beauty Camp By Agro 2020