คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครนิสิต
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิตใหม่] ขั้นตอนการเข้าพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2563
 
     
ขั้นตอนการเข้าพิมพ์ใบยืนยันสิทธิิ์
(ชำระเงินค่าเทอมส่วนแรก 5,000 บาท)
วันที่ 5 -20 กุมภาพันธ์ 2563เว็บไซต์เข้าพิมพ์เอกสารยืนยันสิทธิ์