คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครนิสิต
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นักเรียน] เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 1 ภายใต้โควตา YOUNG SMART ABI 2022 รอบพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2565
 
     


ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/รายละเอียดการสมัคร

 


สมัครโครงการโควตา "ครูแนะแนว" ระบบออนไลน์
ใบสมัครโควต้า "ครูแนะแนว"
**********************************
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 หรือ 0 746 09600 ต่อ 3409
หรือติดต่อที่ นางสาวศรวณี ศรีสัจจา นักวิชาการ โทร. 088 488 2915
ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565