คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครนิสิต
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นักเรียน] เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS รอบ 1 ภายใต้โควตา YOUNG SMART ABI 2021 รอบพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564
 
     


ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/รายละเอียดการสมัคร

 


สมัครโครงการโควตา "ครูแนะแนว" ระบบออนไลน์

**********************************
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 หรือ 0 746 09600 ต่อ 3409
หรือติดต่อที่ นางสาวศรวณี ศรีสัจจา นักวิชาการ โทร. 088 488 2915
ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564