คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Upskill/Reskill/Newskill) ตอบโจทย์การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Upskill/Reskill/Newskill

เพื่อเน้นหลักสูตรการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

 

สำหรับบุคลากร SME และผู้ประกอบอาชีพอิสระ

โดยมุ่งเน้นการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการเปิดหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร

สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ 


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

 074 609 618 , 074 609 600 ต่อ 3401 หรือ 089 739 4641