คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการโครงการทำบุญปีใหม่และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่